vrijdag 15 februari 2013

School + vrije dag = Brabantse Biesbosch

Onderweg naar de Brabies had ik samen met Patrick een mooie juveniele Aalscholver die zijn vleugels aan het drogen was.
Aalscholver
Bij de pont  aangekomen hadden we een Groene specht en op de rivier gevolgd door enkele nonnetjes en 2 Grote zaagbekken. Nadat we polder-hardehoek hadden overgekeken voor de nodige meeuwen en ganzen waren we verder gefietst naar een kijkhut die uitzicht bood over de spieringpolder. Daar hadden we Tafeleenden 15, Kuifeenden 120 en een Slechtvalk.
Tafeleend 2 man en 3 vrouw


Slechtvalk
 

Na deze bewonderd en aanschouwd te hebben ging de reis verder naar kleine hardehoek waar we Bergeenden hadden en een aantal Wintertalingen. We reden richting het Biesboschmuseum waar we een Roerdomp zagen lopen. Jammergenoeg zag hij ons eerder dan wij hem, en vloog hij weg zonder een fotosessie van zich te laten maken. Tegenover de bovengenoemde plek werd al flink gewerkt aan de ontpoldering.

We waren afgestapt en verder gelopen naar het monument bij Hardehoek voor de Zeearend. Achteraf hadden wij hem niet. Daar hadden werden we begroet door luid zingende Cetti's zangers, even later gevolgd door een Matkop en zijn schaarsere familielid de Glanskop!
We liepen terug en er vloog een Havik langs even later gevolgd door een Sperwer. Nadat we ons vaste rondje door de polder gemaakt hadden kwamen we aan, aan de andere kant van de Hardehoek. Daar hadden we onze telescoop even neergezet om de plas over te kijken voor ons zwom een Dodaars en een Pijlstaart en daarna hadden we de ganzen afgekeken waar we 25 Toendrariet- ganzen hadden. Op het dijkje achter ons hadden we nog 100 Kramsvogels.
Als laatste soort hadden we nog een Lepelaar ad overvliegend.
Als afsluiting werd er een bezoek gebracht aan de cafetaria "De Spoorbrug" te Sliedrecht.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten