woensdag 24 december 2014

Terugblik 2014

Zo na lange tijd weer een blogbericht.
In deze blog wil ik jullie mee nemen van begin 2014 tot en met vandaag.

Het jaar begon met een dagje Brouwersdam. IJsduiker, Roodhalsfuut, Parelduiker en Zwarte zeekoet waren meteen 4 nieuwe soorten. Het jaar begon traditioneel goed.
Helaas wilden alleen de Steenlopers en de Drieteenstrandlopers  meewerken voor een paar foto's.Een dag later gingen we naar de Maasvlakte waar we een Arendbuizerd en een Ruigpootbuizerd scoorden. Ook langsvliegende vogels als: Smelleken, Kleine jager, Rosse grutto en Grote zee-eend werden op de lijst gezet.Arendbuizerd
We  belandden op de 2e dag van februari toen ik met de 'Boomvalk' meekon met de bus naar Zeeland. Deze reis was goed voor: Een nieuwe soort de Zwarte rotgans.
Andere leuke soorten waren: Grote zee-eend, Blauwe kiekendief, IJsvogel, Havik, Zwarte ruiter, Roodborsttapuit, Zwarte roodstaart, Bokje en een Kuifaalscholver
De onderstaande foto's zijn van verschillende soorten tijdens de reis.
Alk

Torenvalk

Ijseend

Middelste zaagbek

Ijseend

Roodkeelduiker

Zwarte rotgans (rechts in beeld)

IJsduiker
Een 2e heugelijke dag in februari was de trip in Noord-Nederland waar ik een verslag van heb staan: http://www.bastiaanvandewetering.blogspot.nl/2014/02/noord-nederlandtour.html

Om toch een kleine impresssie te geven op deze dag nog een paar foto's van de soorten.
Sneeuwuil
Sneeuwuil

Zwarte rotgans
Witbuikrotgans

Zwarte ibis

Kleine trap
We gaan richting Maart als Zuid-Holland in beeld komt en wel met een Siberische Tjiftjaf, Roodhalsgans, Amerikaanse Smient en een Ringsnaveleend. Maart stond ook in het teken van mooie zonsopgang.Siberische tjiftjaf

Meerkoeten

Meerkoeten

Amerikaanse smient

Ringsnaveleend
In april hadden we het voorrecht om de bijna uitgestorven Korhoen te ontmoeten. Maar de koek was nog niet op want we hadden ook nog: Middelste bonte specht, Bruine klauwier en Dwerggans.
Zwarte specht

Bruine klauwier

Dwerggans

Patrijs

Korhoen vr.

Korhoen m.
 Mei maakt ons blij en wel in de vorm van een Krekelzanger en een Steppeklapekster.
Andere soorten als: Koereiger, Zwarte ibis, Rode wouw en parende Steltkluten waren ook van de partij.
Steppeklapekster
Steppeklapekster
Koereiger


Koereiger

Tafeleend

Winterkoning

Rietzanger
Steltkluten

Rode wouw
Augustus stond in het teken libellen en een nieuwe soorten in de vorm van een Aziatische goudplevier en een groep Morinelplevieren.
Morinelplevier
Het jaar ging verder in september in deze maand gaan we terug naar de maasvlakte voor een Kleine spotvogel en naar Oud-vossemeer voor de Oosterse vorkstaartplevier!
Kleine spotvogel
We gaan een warme oktobermaand in met een Bladkoning gevolgd door 2 overvliegende Zeearenden. 
Mijn broertje Niek begint ook het vogelvirus te krijgen. En dat leverde na 3 rondjes Alblasserwaard. een overvliegende Roodkeelpieper op en een Koereiger bij de slaapplaatstelling van de Grote zilverreiger die met 164 in de kooi kwamen slapen. Een nieuw slaapplaatsrecord. Oktober stond ook in het teken van de zeesoorten en dat betekende Maasvlaktee!! Blonde ruiter, Bruine boszanger, Bladkoning, Rosse franjepoten, Strandleeuweriken, 3 soorten Jager, Noordse stormvogel en nog veel en veel meer.

Blonde ruiter

Jan-van-gent

Strandleeuwerik

Rotganzen

Drieteenmeeuw

Dwergmeeuw

Dwergmeeuw

Rosse franjepoot

In november was ik 1 soort rijker in de vorm van een Bonte tapuit.
En voor de Alblasserwaard had ik mijn 2e keer Eider die over de Lek vlogen.
En zo eindigen we in de maand december met als enige 'klapper' Velduil in de Alblasserwaard.Ik wens jullie allemaal een voorspoedig en gezond 2015!